سرشانه پرس دمبل متناوب | تناسب اندام|فیتنس|برنامه غذایی|مکمل ورزشی
مرور برچسب

سرشانه پرس دمبل متناوب

سرشانه پرس دمبل

عضلات سرشانه ( دلتوئید ) جز مهم ترین عضلات در اندام یک بدنساز محسوب می شوند ، چرا که از تمامی زوایا قابل مشاهده می…