سرشانه دمبل پرسی | تناسب اندام|فیتنس|برنامه غذایی|مکمل ورزشی
مرور برچسب

سرشانه دمبل پرسی

سرشانه دمبل آرنولدی

سرشانه دمبل آرنولدی به عنوان پرس چرخشی شانه ( سرشانه دمبل چرخشی ) و پرس زاویه دار شانه شناخته شده است.…