پشت بازو پرسی با دمبل روی زمین (Dumbbell Floor Press)

0

پشت بازو پرسی با دمبل روی زمین (Dumbbell Floor Press) ،نوع: پاورلیفتینگ

ماهیچه هدف: عضلات سه سر

ابزار: دمبل

سطح: متوسط

این حرکت بانام پرس روی زمین با دمبل (Floor Press with Dumbbells) نیز نامیده می‌‌شود.

دستورالعمل

    بر روی زمین دراز کشیده و دو دمبل را در دست‌‌هایتان نگه‌دارید. زانوهای شما باید خمیده باشند. حرکت را با کشش وزنه‌‌ها در مقابل خود آغاز کنید.

    وزنه‌‌ها را پایین بیاورید تا قسمت فوقانی بازوی شما با سطح زمین برخورد کند. شما می‌‌توانید آرنج‌‌های خود را به سمت داخل نگه‌دارید تا تأکید بیشتری بر حجم و قدرت عضلات سه سر داشته باشید. همچنین می‌‌توانید با متمایل کردن دست‌‌ها به طرفین، عضلات سینه را مورد تأکید قرار دهید.

    در پایین‌‌ترین نقطه توقف کرده و سپس دمبل‌‌ها را با باز کردن آرنج‌‌ به بالا هدایت کنید.

حرکات جایگزین

پرس پشت بازو با صفحه

ماهیچه هدف: عضلات سه سر

نوع ابزار: هالتر

پرس روی زمین

ماهیچه هدف: عضلات سه سر

نوع ابزار: هالتر

پرس Tate

ماهیچه هدف: عضلات سه سر

نوع ابزار: دمبل

پشت بازو پرسی با دمبل روی زمین (Dumbbell Floor Press)

در حال ارسال
نظرات کاربر
( رای)
سرشانه دمبل آرنولدی
حتما بخوانید