پرس سینه تک دست با کتل بل روی زمین خوابیده به پهلو (Leg-Over Floor Press)

0

پرس سینه تک دست با کتل بل روی زمین خوابیده به پهلو (Leg-Over Floor Press) ،نوع: قدرتی

ماهیچه هدف: سینه

ابزار: کتل‌‌بل

سطح: متوسط

دستورالعمل

    بر روی زمین دراز کشیده و یک کتل‌‌بل را بر روی سینه قرار داده و آن را از دسته نگه‌دارید. پای سمتی که تمرین انجام می‌‌گیرد را بر روی پای دیگر قرار دهید. دست آزاد شما باید در پهلو قرار داده شود.

    کتل‌‌بل را در حالت قفل‌شده پرس کنید.

    وزنه را پایین بیاورید تا آرنج شما با زمین برخورد کند. کتل‌‌بل را بالای آرنج خود نگه‌دارید. این حرکت را با تعداد تکرار پیشنهادی انجام دهید.

پرس سینه تک دست با کتل بل روی زمین خوابیده به پهلو (Leg-Over Floor Press)

در حال ارسال
نظرات کاربر
( رای)
اسکات حرکتی بی‌نهایت موثر برای خوش‌فرم‌کردن پاها
حتما بخوانید