پرس سینه با کش‌‌های کوتاه (Bench Press With Short Bands)

0

پرس سینه با کش‌‌های کوتاه (Bench Press With Short Bands)، نوع: پاورلیفتینگ

ماهیچه هدف: سینه

ابزار: کش ورزشی

سطح: متوسط

دستورالعمل:

    وزنه‌‌های مناسب را بر روی میله سوار کنید. بندهای کشی کوتاه را به هر دو انتهای میله بسته و انتهای دیگر بندها را به دمبل سنگینی بر روی زمین ببندید. دمبل‌‌ها باید به حدی سنگین باشند که حرکتی نداشته باشند.

    بر روی نیمکت دراز کشیده و کف پاهایتان را صاف بر روی زمین بگذارید. پشت شما باید اندکی قوس داشته و کتف‌‌ها منقبض باشند. میله را به‌صورت گیرش مستقیم گرفته و حلقه‌‌های موجود بر روی میله را با دستتان پوشش دهید.

    میله را بلند کرده و بالای سینه نگه‌دارید. دست‌‌های شما باید کاملاً کشیده باشند. این حالت آغازین حرکت خواهد بود.

    میله را با خم کردن آرنج‌‌ها به سمت جناغ سینه پایین بیاورید. حرکت را به‌صورت کنترل‌‌شده انجام داده و میله را به‌طور ناگهانی حرکت ندهید. ماهیچه پشتی بزرگ باید در طول حرکت منقبض بوده و آرنج‌‌ها اندکی به سمت داخل باشند.

    بعد از برخورد میله با بالاتنه، آرنج‌‌ها را بازکرده و میله را به حالت آغازین بازگردانید.پرس سینه با کش‌‌های کوتاه (Bench Press With Short Bands)
در حال ارسال
نظرات کاربر
( رای)
پرس بالا سینه دمبل میز شیبدار
حتما بخوانید