پرس بالا سینه با هالتر برای سرشانه (Barbell Incline Shoulder Raise)

0

پرس بالا سینه با هالتر برای سرشانه (Barbell Incline Shoulder Raise) ،نوع: قدرتی

ماهیچه هدف: سرشانه

ابزار: هالتر

سطح: مبتدی

این حرکت بانام سرشانه استقامتی (shoulder protraction) و (weighted scapular protraction) نیز خوانده می‌شود.

دستورالعمل

    بر روی پرس نیمکت خمیده دراز بکشید. دست‌ها را بافاصله متوسط از هم قرار دهید. میله را از جای خود برداشته و دست‌های خود را در برابر خود بکشید. این حالت آغازین حرکت خواهد بود.

    دست‌های خود را صاف نگه‌داشته و میله را بلند کنید. در حین بلند کردن میله، کتف‌های شما با به سمت جلو باشند. هم‌زمان با بازدم، سرشانه‌های خود را از نیمکت پرس بلند کنید.

    میله را هم‌زمان با دم به حالت آغازین بازگردانید.

    حرکت را با تعداد تکرار پیشنهادی انجام دهید.

پرس بالا سینه

پرس بالا سینه

تنوع: شما می‌توانید این حرکت را با استفاده از دمبل یا دستگاه اسمیت انجام دهید.

پرس بالا سینه با هالتر برای سرشانه (Barbell Incline Shoulder Raise)

در حال ارسال
نظرات کاربر
5 (1 رای)
پرس سینه هالتر
حتما بخوانید