فوم رولینگ روی نوار ایلیوتیبیال | تناسب اندام|فیتنس|برنامه غذایی|مکمل ورزشی به گونه ای به بغل دراز بکشید که پای زیرین از ناحیه

فوم رولینگ روی نوار ایلیوتیبیال

نحوه اجرای تمرین فوم رولینگ روی نوار ایلیوتیبیال :

  1. به گونه ای به بغل دراز بکشید که پای زیرین از ناحیه زانو و لگن روی فوم رولر قرار داشته باشد . فوم رولینگ روی نوار ایلیوتیبیال
  2. پای دیگر می تواند در مقابل شما روی زمین قرار داشته باشد. تا جای ممکن وزن خود را روی پای زیرین قرار دهید. نیازی نیست که پای زیرین روی زمین قرار داشته باشد. دقت کنید که ماهیچه های پای زیرین آزاد باشند.
  3. از ناحیه لگن تا زانو پای خود را روی فوم رولر حرکت دهید و در نقاط کوفتگی بین 10 تا 20 ثانیه مکث کنید. اخبار بدنسازی
  4. این تمرین را با پای مخالف تکرار کنید.
  5. تا جایی که می توانید این تمرین را تکرار کنید.

 

ساق ایستاده با دستگاه
حتما بخوانید
ممکن است شما دوست داشته باشید