فلای سینه معلق با بند تی آر ایکس (Suspended Chest Fly)

0

فلای سینه معلق با بند تی آر ایکس (Suspended Chest Fly) ، نوع: قدرتی

ماهیچه هدف: سینه

ابزار: سایر

سطح: متوسط

دستورالعمل

    بندها را در ارتفاع مناسب تنظیم کنید. هر چه بندها پایین‌‌تر باشند، حرکت دشوارتر خواهد بود.

    دست‌‌های خود را جلو نگه‌داشته و به دستگیره بندها تکیه دهید. در صورت امکان، پاهای خود را به دور جسمی ثابت حلقه کنید. بدن شما باید صاف بوده، ستون فقرات در حالت عادی بوده و دست‌‌ها در مقابل کشیده باشند. کف دست‌‌ها را به سمت یکدیگر نگه‌دارید. این حالت آغازین حرکت خواهد بود.

    حرکت را با باز کردن دست‌‌ها به پهلو انجام داده و نیم‌‌تنه خود را بین دستگیره‌‌ها بیاورید. در طی این حرکت، آرنج‌‌ها را اندکی خم‌کنید. زمانی که بخش فوقانی دست نسبت به نیم‌‌تنه عمود شد، توقف کرده و سپس به حالت آغازین بازگردید.

فلای سینه معلق با بند تی آر ایکس (Suspended Chest Fly)

در حال ارسال
نظرات کاربر
( رای)
بررسی تخصصی سوپرست و نحوه اجرا آن
حتما بخوانید