فلای سینه تک دست (One-Arm Flat Bench Dumbbell Flye)

0

فلای سینه تک دست (One-Arm Flat Bench Dumbbell Flye) ،نوع: قدرتی

ماهیچه هدف: سینه

ابزار: دمبل

سطح: مبتدی

دستورالعمل

    بر روی نیمکت صاف دراز کشیده و با یکدست دمبلی را به دست گرفته و آن را بر روی ران خود قرار دهید. کف‌دستی که دمبل را نگه‌داشته است باید به‌صورت حالت طبیعی دست نگه‌داشته شود.

    به کمک ران‌‌های خود دمبل را بالا آورده و آن را کلین کنید تا بتوانید آن را در مقابل خود نگه‌دارید. دست شما باید کاملاً کشیده باشد. به خاطر داشته باشید که در طول این حرکت حالت دست باید حالت طبیعی باشد. دست دیگر شما باید در پهلو بوده و برای حفظ بهتر تعادل، نیمکت را گرفته باشد. این حالت آغازین حرکت است.

    دستی که دمبل را نگه‌داشته است باید اندکی از آرنج خم شود تا از فشار به تاندون عضلات دوسر جلوگیری شود. دستتان را به سمت بیرون و باحالت کمان بازکنید تا کششی را در قفسه سینه خود احساس نمایید. هم‌زمان با انجام این بخش از حرکت نفس بکشید.

نکته: به خاطر داشته باشید که در طول این حرکت، دستی که دمبل را در اختیار دارد باید ثابت بوده و حرکت از طریق مفصل سرشانه انجام گیرد.

    دست خود را به حالت آغازین بازگردانده و عضلات سینه را منقبض کنید. در طی این بخش از حرکت بازدم کنید.

نکته: دقت کنید که از همان حرکت کمانی باید برای پایین آوردن وزنه استفاده کنید.

    به مدت یک ثانیه در حالت انقباض باقی‌مانده و حرکت را با تعداد تکرار پیشنهادی انجام دهید.

پرس بالا سینه با هالتر برای سرشانه (Barbell Incline Shoulder Raise)
حتما بخوانید

    دمبل را در دست دیگر گرفته و حرکت را تکرار کنید.

فلای سینه تک دست (One-Arm Flat Bench Dumbbell Flye)

در حال ارسال
نظرات کاربر
( رای)