شنا سوئدی با میله بر روی دستگاه اسمیت (Bar Push-Up Smith Machine)

0
شنا سوئدی با میله بر روی دستگاه اسمیت (Bar Push-Up Smith Machine) ،نوع: پلایومتریک

ماهیچه هدف: سینه

ابزار: سایر

سطح: مبتدی

دستورالعمل

    میله دستگاه اسمیت را پایین بیاورید، تا وقتی در کنار آن می‌‌ایستید، میله با زانوهای شما هم‌ارتفاع باشد.

    دست‌‌هایتان را بر روی میله قرار داده و فاصله آن‌ها باید اندکی بیشتر از عرض سرشانه باشد. پاهایتان را عقب ببرید تا بدنتان در حالت پلانک قرار گیرد. دست‌‌های شما باید نسبت به بدنتان عمودی باشند. این حالت آغازین حرکت خواهد بود.

    پشتتان را صاف و عضلات شکمی را منقبض کنید. با خم کردن آرنج‌‌ها بدنتان را پایین بیاورید، تا سینه شما با میله برخورد کند.

    با اعمال فشار به دست‌‌ها، به حالت آغازین بازگشته و عضلات پکتورال و سه سر را منقبض کنید. حرکت را با تعداد تکرار پیشنهادی انجام دهید.

شنا سوئدی با میله بر روی دستگاه اسمیت (Bar Push-Up Smith Machine)

در حال ارسال
نظرات کاربر
( رای)
آموزش حرکات کششی
حتما بخوانید