برنامه تمرینی برای کات عضلات (چربی سوزی)

0

برای کات یا چربی سوزی کردن نیاز به برنامه مخصوص است. البته در کنار برنامه تمرینی شما باید برنامه غذایی و مکمل های کات را هم داشته باشید. در ادامه ۲ برنامه تمرینی در سطح حرفه ای و متوسط را برایتان آماده کرده ایم که شما می‌توانید از آن استفاده کنید. دوران کات بعد از دوران حجم صورت می‌گیرد که عضلات عمق پیدا کنند و به اصطلاح تراشیده شوند. با توجه به توضیحات داده شده برای هر برنامه یکی را انتخاب کنید و انجام دهید. برنامه تمرینی برای کات عضلات (چربی سوزی)

۱) برنامه ۶ روزه کات حرفه ای‌

اطلاعات تمرین:

هدف تمرین: چربی‌ سوزی

نوع تمرین: سیستم تفکیکی

سطح تمرین: پیشرفته

روز‌های تمرین در هفته: ۶

جنسیت مورد هدف: مذکر و مونث

توضیحات تمرین:

برنامه ۶ روزه پیش رو هر گروه عضلانی را در هفته ۲ بار تمرین میدهد.تمرینات به صورت ۳ روز تمرین پشت سر هم و ۱ روز استراحت میان آن می‌باشد.از این برنامه میتوانید به خوبی‌ در جهت نهایت چربی‌ سوزی استفاده کنید.

نکات برنامه تمرینی:

۱)  این برنامه به صورت ۳ روز پشت سر هم و ۱ روز استراحت میان آن می‌باشد

۲) در ابتدای هر جلسه تمرینی با حرکات هوازی بدن خود را گرم کنید و انجام حرکات کششی در آخر تمرین فراموش نشود

۳) انجام تمرینات هوازی را دو بار در روز به مدت یک ساعت در نظر بگیرید.اولین نوبت صبح زود و دومین نوبت حداقل ۲ساعت قبل از خواب انجام شود

۴) میزان استراحت میان ‌ست‌ها تنها ۳۰ ثانیه می‌باشد

۵) زمان بندی انجام هر تکرار به صورت (۲ – ۱ – ۲) می‌باشد.به عبارت دیگر قسمت منفی‌ حرکت شما باید ۲ ثانیه، قسمت مثبت حرکت نیز ۲ ثانیه و ماکس در پایین‌ترین قسمت حرکت نیز باید ۱ ثانیه به طول بی‌انجامد. برنامه تمرینی برای کات عضلات (چربی سوزی)

برنامه تمرینی دو قسمتی‌ کارامد برای عضلات پا
حتما بخوانید

روز ۱) سینه و پشت بازو

پرس بالا سینه دمبل  (۴ ‌ست با ۱۲-۱۵ تکرار)

پرس سینه دمبل  (۳ ‌ست با ۱۲ تکرار)

قفسه دمبل بالا سینه  (۳ ‌ست با ۱۲ تکرار)

پک دک  (۳ ‌ست با ۱۲ تکرار)

پشت بازو هالتر خوابیده  (۴ ‌ست با ۱۲-۱۵ تکرار)

پشت بازو سیمکش با طناب  (۳ ‌ست با ۱۲ تکرار)

پشت بازو سیمکش با دسته صاف  (۳ ‌ست با ۱۲ تکرار)

کرانچ سیمکش  (۴ ‌ست با ۲۰-۲۵ تکرار)

زیر شکم خلبانی‌  (۴ ‌ست با ۲۰-۲۵ تکرار)

روز ۲) پشت و جلو بازو

بارفیکس دست باز  (۴ ‌ست با ۱۲-۱۵ تکرار)

زیربغل قایقی دست باز  (۳ ‌ست با ۱۲ تکرار)

لت سیمکش دست جمع  (۴ ‌ست با ۱۲-۱۵ تکرار)

هایپر اکستنشن  (۳ ‌ست با ۱۲ تکرار)

جلو بازو دمبل تک دست تمرکزی  (۴ ‌ست با ۱۲-۱۵ تکرار)

جلو بازو هالتر خمیده  (۳ ‌ست با ۱۲ تکرار)

روز ۳) پا و سرشانه

اسکات  (۴ ‌ست با ۱۲-۱۵ تکرار)

جلو پا دستگاه  (۳ ‌ست با ۱۲ تکرار)

پشت پا دستگاه  (۴ ‌ست با ۱۲-۱۵ تکرار)

ددلیفت رومانیایی  (۳ ‌ست با ۱۲ تکرار)

ساق پا نشسته دستگاه  (۳ ‌ست با ۱۲ تکرار)

پرس سرشانه دمبل  (۴ ‌ست با ۱۲-۱۵ تکرار)

نشر جانب سیمکش  (۳ ‌ست با ۱۲ تکرار)

نشر ‌خم سیمکش  (۳ ‌ست با ۱۲ تکرار)

شراگ هالتر  (۴ ‌ست با ۱۲-۱۵ تکرار)

کرانچ سیمکش  (۴ ‌ست با ۲۰-۲۵ تکرار)

زیرشکم خلبانی‌  (۴ ‌ست با ۲۰-۲۵ تکرار)

روز ۵) سینه و پشت بازو

پرس بالا سینه هالتر  (۴ ‌ست با ۱۲-۱۵ تکرار)

پرس سینه هالتر  (۳ ‌ست با ۱۲ تکرار)

قفسه سینه دمبل تخت  (۳ ‌ست با ۱۲ تکرار)

کراس اور  (۳ ‌ست با ۱۲ تکرار)

پشت بازو سیمکش مچ برعکس  (۴ ‌ست با ۱۲-۱۵ تکرار)

پشت بازو تک دمبل ‌خم  (۳ ‌ست با ۱۲ تکرار)

پشت بازو تک دمبل پشت سر  (۳ ‌ست با ۱۲ تکرار)

کرانچ روی میز شیب دار با وزنه  (۴ ‌ست با ۲۰-۲۵ تکرار)

زیرشکم خلبانی‌  (۴ ‌ست با ۲۰-۲۵ تکرار)

روز ۶) پشت و جلو بازو

لت سیمکش دست باز  (۴ ‌ست با ۱۲-۱۵ تکرار)

زیربغل دمبل ‌خم  (۳ ‌ست با ۱۲ تکرار)

سلام ژاپنی  (۳ ‌ست با ۱۲ تکرار)

زیربغل تک دمبل ‌خم  (۳ ‌ست با ۱۲ تکرار)

جلو بازو هالتر لاری  (۴ ‌ست با ۱۲-۱۵ تکرار)

جلو بازو دمبل  (۳ ‌ست با ۱۲ تکرار)

روز ۷) پا و سرشانه

پرس پا  (۴ ‌ست با ۱۲-۱۵ تکرار)

برنامه بدنسازی حجمی بدون مکمل
حتما بخوانید

لانگز  (۳ ‌ست با ۱۲ تکرار)

پشت پا دستگاه  (۴ ‌ست با ۱۲-۱۵ تکرار)

ددلیفت رومانیایی  (۳ ‌ست با ۱۲ تکرار)

ساق پا ایستاده  (۳ ‌ست با ۱۲-۱۵ تکرار)

پرس سرشانه دستگاه اسمیت  (۴ ‌ست با ۱۲-۱۵ تکرار)

نشر جانب دمبل  (۳ ‌ست با ۱۲ تکرار)

نشر ‌خم دمبل نشسته  (۳ ‌ست با ۱۲ تکرار)

کول هالتر دست جمع  (۳ ‌ست با ۱۲ تکرار)

کرانچ روی میز شیب دار  (۴ ‌ست با ۲۰-۲۵ تکرار)

زیرشکم خلبانی‌  (۴ ‌ست با ۲۰-۲۵ تکرار)

۲) برنامه ۴ روزه مگا کاتینگ

اطلاعات تمرین:

هدف تمرین: چربی‌ سوزی

سطح تمرین: متوسط

تعداد روز‌های تمرین: ۴

جنسیت مورد هدف: مذکر و مونث

توضیحات تمرین:

برنامه مگا کاتینگ طوری طراحی شده است که هم بیشترین چربی‌ سوزی را برای شما به همراه دارد و هم باعث حفظ عضلات شما در دوره کات می‌شود.

نکات تمرینی:

۱) تمرینات هوازی با شدت کم باید هر روز در دو نوبت صبح و بعدظهر انجام شود.هر جلسه تمرینی را تا ۴۰ دقیقه میتوانید انجام دهید.

۲) تمرینات شکم بعد از هر جلسه تمرینی می‌بایست انجام شود

۳) دو ‌ست اول هر گروه عضلانی ‌ست‌های گرم کردنی هستند.

۴) زمان بندی انجام هر تکرار به صورت (۴ – ۱ – ۴) می‌باشد

۵) زمان استراحت میان ‌ست‌ها ۴۵ ثانیه می‌باشد مگر در موارد خاص

شنبه) سرشانه و پشت بازو

پرس سرشانه دمبل نشسته  ۴ (۱۲، ۱۰، ۸، ۸)

تری ‌ست :

نشر جانب دمبل  ( ۳ ‌ست با ۱۰-۱۲ تکرار)

نشر ‌خم دمبل  ( ۳ ‌ست با ۱۰-۱۲ تکرار)

شراگ دمبل  ( ۳ ‌ست با ۱۰-۱۲ تکرار)

پشت بازو دست جمع هالتر خمیده  ۴ (۱۲، ۱۰، ۸، ۸)

تری ‌ست :

پشت بازو ‌خم تک دمبل  ( ۳ ‌ست با ۱۰-۱۲ تکرار)

پشت بازو سیمکش طناب از بالای سر  ( ۳ ‌ست با ۱۰-۱۲ تکرار)

شنا دست جمع  ( ۳ ‌ست تا ناتوانی)

نکته : تری ‌ست‌ها شامل سه حرکت پشت سر هم هستند که باید بدون استراحت پشت سر هم انجام شوند بعد از به پایان رسیدن یک ‌ست از تری ‌ست‌ها به میزان ۶۰-۹۰ ثانیه استراحت کنید.

یکشنبه‌) پشت

زیربغل هالتر ‌خم مچ برعکس  ۴ (۱۲، ۱۰، ۸، ۸)

حرکات ورزشی برای لاغری شکم
حتما بخوانید

تری ‌ست :

لت سیمکش دست باز  ( ۳ ‌ست با ۱۰-۱۲ تکرار)

زیربغل قایقی تک دست  ( ۳ ‌ست با ۸ تکرار)

هایپر اکستنشن  ( ۳ ‌ست با ۱۰-۱۵ تکرار)

دوشنبه) استراحت

سه‌شنبه) سینه و جلو بازو

پرس سینه دمبل  ۴ (۱۲، ۱۰، ۸، ۸)

تری ‌ست :

پک دک  ( ۳ ‌ست با ۱۰-۱۲ تکرار)

قفسه سینه دمبل  ( ۳ ‌ست با ۱۰-۱۲ تکرار)

شنا  ( ۳ ‌ست تا ناتوانی)

جلو بازو دمبل  ۴ (۱۲، ۱۰، ۸، ۸)

تری ‌ست :

جلو بازو هالتر خمیده  ( ۳ ‌ست با ۱۰-۱۲ تکرار)

جلو بازو دمبل مچ برعکس  ( ۳ ‌ست با ۱۰-۱۲ تکرار)

جلو بازو سیمکش با طناب  ( ۳ ‌ست با ۱۰-۱۲ تکرار)

چهارشنبه) پا و ساق پا

اسکوات  ۵ (۱۲، ۱۰، ۸، ۸، ۸)

تری ‌ست :

اسکات دمبل تکیه پشت به دیوار  ( ۳ ‌ست با ۱۲-۱۵ تکرار)

جلو پا دستگاه  ( ۳ ‌ست با ۱۲-۱۵ تکرار)

اسکات سیسی  ( ۳ ‌ست با ۲۰-۲۵ تکرار)

پشت پا دستگاه  ۴ (۱۲، ۱۰، ۱۰، ۱۰)

ددلیفت رومانیایی  ۳ (۱۵، ۱۲، ۱۰)

ساق پا نشسته  ۳ (۱۲، ۱۰، ۱۰)

ساق پا ایستاده  ۳ (۲۰، ۱۵، ۱۵)

پنجشنبه و جمعه) استراحت

 

  •  افزایش عمق عضلات
  •  برنامه بدنسازی برای کاهش وزن
  •  برنامه بدنسازی برای لاغری کل بدن
  •  برنامه بدنسازی برای لاغری و چربی سوزی
  •  برنامه برای قبل مسابقات
  •  عضلات کات شده
  •  کات عضلات

کات کردن بدن

 

در حال ارسال
نظرات کاربر
2.5 (2 رای)