برنامه بدنسازی افزایش حجم حرفه ای | تناسب اندام|فیتنس|برنامه غذایی|مکمل ورزشی مدت زمان استفاده از این برنامه را می توانید

برنامه بدنسازی افزایش حجم حرفه ای

برنامه حجمی بدنسازی ۴ روز در هفته مناسب برای افزایش حجم در مدت زمان کم. برنامه بدنسازی افزایش حجم حرفه ای

مدت زمان استفاده از این برنامه را می توانید ۴۵ تا ۶۰ روز انتخاب کنید.روزهای شنبه و یکشنبه و سه شنبه و پنج شنبه روزهای تمرینی می باشد و روزهای دوشنبه و جهارشنبه و جمعه روزهای استراحت و ریکاوری. تغذیه سالم

حتما بخوانید : برنامه بدنسازی فوق حجمی با سیستم ۱۰×۱۰

شنبه یکشنبه سه شنبه پنج شنبه
گرم کردن ۱۰ دقیقه گرم کردن ۱۰ دقیقه گرم کردن ۱۰ دقیقه گرم کردن ۱۰ دقیقه
بالا سینه هالتر ۱۲*۳ جلو پا دستگاه ۱۲*۳ نشر از جانب سیم کش ۱۲*۳ زیر بغل سیم کش دست باز از جلو ۱۲*۳
پرس سینه دستگاه ۱۲*۳ پرس پا دستگاه ۱۲*۳ پرس سرشانه دستگاه ۱۲*۳ پول آور (پلاور) ۱۲*۳
قفسه سینه دستگاه ۱۲*۳ لانگز ۱۲*۳ سرشانه با هالتر ۱۲*۳ بارفیکس دستگاه با یار کمکی ۱۲*۳
پرس زیر سینه هالتر ۱۲*۳ داخل پا دستگاه ۱۲*۳ نشر خم دمبل ۱۲*۳ زیر بغل قایقی ۱۲*۳
جلو با هالتر ۱۲*۲ پشت پا ۱۲*۳ نشر از جلو ۱۲*۳ پشت بازو سیم کش ۱۲*۳
جلو بازو دمبل تک ۱۲*۳ ساق پا ۳ ست تا ناتوانی شراگ دمبل ۱۲*۳ پشت بازو دمبل تک ۱۲*۳
جلو بازو سیم کش ۱۲*۳ پهلو مسگری ۷۰*۳ کول هالتر ۱۲*۳ پشت بازو دستگاه یا دیپ ۱۲*۳
ساعد ۲۰*۴ فیله کمر ۱۲*۳ شکم ۲۰*۳ پهلو با صفحه ۲۰*۳
شکم ۲۰*۳ سرد کردن ۱۰ دقیقه زیر شکم ۱۸*۳ شکم دستگاه ۲۰*۳
سرد کردن ۱۰ دقیقه سرد کردن ۱۰ دقیقه سرد کردن ۱۰ دقیقه

برچسب ها :

  •  برنامه تمرینی حرفه ای بدنسازی برای افزایش حجم
  •  برنامه بدنسازی افزایش حجم عضلات
  •  برنامه بدنسازی افزایش حجم مبتدی
  •  برنامه بدنسازی افزایش حجم با مکمل
  •  برنامه بدنسازی افزایش حجم بازو
  •  برنامه بدنسازی افزایش حجم با تصویر
  •  برنامه بدنسازی افزایش حجم سریع
  •  برنامه بدنسازی افزایش حجم سه جلسه در هفته
  •  برنامه بدنسازی افزایش حجم در خانه
  •  برنامه بدنسازی افزایش حجم فیزیک
۱۳ نکته عضلات بازو
حتما بخوانید

برنامه بدنسازی افزایش حجم بالاتنه

ممکن است شما دوست داشته باشید