Browsing Category

آموزش

آموزش

سم زدایی کبد و کیسه صفرا

پاکسازی و سم زدایی جگر و کیسه صفرا جگر بیست و چهار ساعت در روز کار می کند و عهده دار کارهای سختی است تا شما زنده…

کرانچ پهلو با جیم بال

کرانچ پهلو با جیم بال جز تمرینات سبک بدون وسیله است که عضلات اریب شکم را مورد هدف قرار داده و با کاهش زاویه حرکت می…