برنامه بدنسازی افزایش حجم حرفه ای

0

برنامه حجمی بدنسازی ۴ روز در هفته مناسب برای افزایش حجم در مدت زمان کم. برنامه بدنسازی افزایش حجم حرفه ای

مدت زمان استفاده از این برنامه را می توانید ۴۵ تا ۶۰ روز انتخاب کنید.روزهای شنبه و یکشنبه و سه شنبه و پنج شنبه روزهای تمرینی می باشد و روزهای دوشنبه و جهارشنبه و جمعه روزهای استراحت و ریکاوری. تغذیه سالم

حتما بخوانید : برنامه بدنسازی فوق حجمی با سیستم ۱۰×۱۰

شنبهیکشنبهسه شنبهپنج شنبه
گرم کردن ۱۰ دقیقهگرم کردن ۱۰ دقیقهگرم کردن ۱۰ دقیقهگرم کردن ۱۰ دقیقه
بالا سینه هالتر ۱۲*۳جلو پا دستگاه ۱۲*۳نشر از جانب سیم کش ۱۲*۳زیر بغل سیم کش دست باز از جلو ۱۲*۳
پرس سینه دستگاه ۱۲*۳پرس پا دستگاه ۱۲*۳پرس سرشانه دستگاه ۱۲*۳پول آور (پلاور) ۱۲*۳
قفسه سینه دستگاه ۱۲*۳لانگز ۱۲*۳سرشانه با هالتر ۱۲*۳بارفیکس دستگاه با یار کمکی ۱۲*۳
پرس زیر سینه هالتر ۱۲*۳داخل پا دستگاه ۱۲*۳نشر خم دمبل ۱۲*۳زیر بغل قایقی ۱۲*۳
جلو با هالتر ۱۲*۲پشت پا ۱۲*۳نشر از جلو ۱۲*۳پشت بازو سیم کش ۱۲*۳
جلو بازو دمبل تک ۱۲*۳ساق پا ۳ ست تا ناتوانیشراگ دمبل ۱۲*۳پشت بازو دمبل تک ۱۲*۳
جلو بازو سیم کش ۱۲*۳پهلو مسگری ۷۰*۳کول هالتر ۱۲*۳پشت بازو دستگاه یا دیپ ۱۲*۳
ساعد ۲۰*۴فیله کمر ۱۲*۳شکم ۲۰*۳پهلو با صفحه ۲۰*۳
شکم ۲۰*۳سرد کردن ۱۰ دقیقهزیر شکم ۱۸*۳شکم دستگاه ۲۰*۳
سرد کردن ۱۰ دقیقهسرد کردن ۱۰ دقیقهسرد کردن ۱۰ دقیقه

برچسب ها :

 •  برنامه تمرینی حرفه ای بدنسازی برای افزایش حجم
 •  برنامه بدنسازی افزایش حجم عضلات
 •  برنامه بدنسازی افزایش حجم مبتدی
 •  برنامه بدنسازی افزایش حجم با مکمل
 •  برنامه بدنسازی افزایش حجم بازو
 •  برنامه بدنسازی افزایش حجم با تصویر
 •  برنامه بدنسازی افزایش حجم سریع
 •  برنامه بدنسازی افزایش حجم سه جلسه در هفته
 •  برنامه بدنسازی افزایش حجم در خانه
 •  برنامه بدنسازی افزایش حجم فیزیک

برنامه بدنسازی افزایش حجم بالاتنه

 • کیفیت مطلب
به طور کلی
4.6
در حال ارسال
نظرات کاربر
2.5 (2 رای)